Новини

Вече цял век изкуството за добро и справедливост води борба в Златоград

Saturday, 25 January 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ 100 години от установяване на български съд ще отбележим през ноември, казва в интервюто по-долу председателят на вековната институция г-жа Ирина Кюртева  

 

 

. Дали Златоград е най-старата съдебна институция в сегашната Смолянска област? Какво показва историческата справка?

- Преди 100 години, с Указ №  24 от 17. Х.1913 г. на Министерство на правосъдието, е открит мирови съд в Даръ-дере, днешен Златоград, който започва своята работа през месец ноември същата година. По същото време, което е само година след Балканската война, са открити съдилища в днешен Смолян, Девин, Ардино и др. В сегашната Смолянска област най-стария съд е този в Чепеларе, който е бил в границите на т. нар. Източна Румелия, отделена от Княжество България. Съдът в Златоград започва своята работа с един съдия и двама служители и до построяването на сградата през 1939 г., по информация от по-възрастни жители на града, се е помещавал в Карагьозовата, а после и в Пиневата къща, която е била в центъра на града. Сградата, в която в момента се помещава Районния съд, е построена през 1939 г. върху място, закупено от мюсюлманската общност. През 1996 г. сградата е ремонтирана и пристроена, в сегашния си вид. 

 

. Тази годишнина несъмнено е повод за гордост. Как смятате да бъде отбелязана и на какво ще акцентирате?

- Несъмнено тази годишнина е повод за гордост - както за служителите и юристите, чиято дейност пряко е свързана с работата на съда, така и за цялата общественост на Златоград. Същевременно това е и голяма отговорност, тъй като на нас се пада задачата да систематизираме и проследим исторически развитието на съдебната институция в града. Тъй като няма достатъчно запазени писмени материали, се налага събирането на информация и провеждане на разговори с хора, имали и имащи отношение към събитието. Целият колектив на съда, подпомаган от дружеството на юристите в Златоград, работи в тази насока. Защото желанието ни е да подготвим една историческа хроника и изложба, на която ще бъдат изложени писмени материали, фотоснимки и др. експонати, чрез които обществеността ще може да се запознае с историята на съда. Това ще бъде акцента на тържеството, като желанието ни е да поканим съдии, адвокати, прокурори и служители, които са работели през различните години, както и техни близки. Самата програма на тържеството  е  в  процес  на  доуточняване.   Тъй  като предвиждаме отбелязването на годишнината да стане в дните след празника на града, а именно на 22. 11. 2013 г. До края на месец октомври ще бъдем готови с подробностите около самия празник и неговата програма. 

 

. Какво би показало едно „надникване” в архивите на Районния съд в Златоград? Все пак там е неговата история и може би ще ги ползвате при написване на доклада си по повод юбилея. Много хора са свързали живота си с неговото съществуване…

- В архива на съда има запазени, макар и в ограничено количество, документи още от 1913 г. Голямо е вълнението ми, когато ги разлиствам, защото осъзнавам, че за тези сто години много хора са дали своя принос за развитието на съда и че живота е преходен, а важното е какви дела ще остави човек след себе си. Наистина, много хора са свързали живота си с работата на съда. В онези времена не е имало подготвени местни кадри, поради което са изпращани съдии от различни краища на страната. Някои от тях, освен професионалния път тук са започнали и своя семеен живот. Макар и малък съд, от него са започнали своето професионално развитие г-н Иван Велинов, станал по-късно председател на Върховния съд, г-н Дамян Дамянов - зам.-председател на ВС и г-жа Ваня Пунева, понастоящем председател на трето отделение във Върховния административен съд. 

 

. Да погледнем и към днешното състояние на нашия съд – какво е то и как отговаря на предизвикателствата на времето за доверието на обществото, за прозрачността в неговата работа?

- За разлика от нашите предшественици, ние разполагаме с модерни комуникации, което позволява работата на съда да е достъпна и прозрачна за обществото. Златоградският съд, както и всички други съдилища, има електронна страница, на която се публикуват съдебните актове, изнася се информационен бюлетин с графика на заседанията, публикуват се годишните доклади и др. Така че всеки, който се интересува, може да получи нужната му информация. Честването на този юбилей е повод още веднъж да заявим старата истина, че правосъдието е в основата на държавата и че „правото е изкуство за доброто и справедливото”. Независимо от историческите периоди, Златоградският съд се е стремял да се утвърди като гарант на законността, която е гаранцията за държавност.

 

(Бр. 18/2013 на „Златоградски вестник”)