Новини

Неделино реши проблема с водата – нагази водоема на Старцево

понеделник, 13 януари 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник
  

Проблемът с липсата на вода в Неделино бе решен за празника на Неделинския двуглас в средата на септември.

Това стана, след като 4 км канал бе прокопан от хората, а отиващата вода за водоснабдяване на с. Старцево досега, е насочен отново към Неделино, съобщиха неделинци. Според жители на Старцево засега няма воден проблем в селото, тъй като то има и ново водоснабдяване откъм Златоград.

В края на август кметът на Неделино Стоян Беширов би тревога за продължаваща устойчивост на водния проблем в общината, която ръководи. Заяви, че той е сериозен и бедственото положение продължава вече повече от седмица, а водата намалява с всеки изминал ден. Водоизточникът, който бе прокаран, е от 5 л/сек. и вече пълни резервоарите на Неделино. При строително-монтажните дейности работили около 500 доброволци от Неделино.

"С възстановяването на скъсания наскоро бент на реката, водата ще остава в терасата на речното корито, откъдето ще може да се изпомпва по-голямо количество вода към водоемите", каза Беширов и поиска съдействие от МОСВ.

Междувременно кметът на община Златоград Мирослав Янчев в свое становище по проблема, засегнал Старцево, заяви безпокойството си от извършването на строителни дейности, които могат да нарушат водоснабдяването на златоградското село. Той е подал жалба до Регионален отдел за национален строителен контрол в Смолян, с искане за незабавна проверка на строителните книжа и извършващите се строителни дейности. Поради факта, че община Златоград и кметство Старцево не са известени по никакъв начин за това строителство, кметът отправя жалби и към Областна администрация в Смолян и „ВИК”-Смолян, дружеството, което експлоатира водоснабдителната мрежа. „Направените изказвания от моя колега Стоян Беширов - кмет на община Неделино, че е „постигнал съгласие да се пренасочи вода от Старцево към Неделино”, цитирам от в-к „Родопи Смолян”, са недостоверни. В разговор със Стоян Беширов ясно изразих следната позиция: „Нека експертите в тази област да се запознаят с обстоятелствата и да се произнесат, дали е възможно водоподаването към Неделино да се осъществи, без това да създаде проблеми с водоползването на жителите на с. Старцево. Своето недоволство от начина на действие за решаване на възникналия проблем споделих и в разговори с началника на ВиК-Смолян, Атанас Атанасов, както и с Областния управител – Димитър Кръстанов. Съществуващият водоем в местността „Мемиево” е основен за водоснабдителната мрежа на Старцево, експлоатира се повече от 40 години и ползването му от други потребители би довело до недостиг на питейна вода, освен ако експертите в тази област не докажат наличие на достатъчни водни количества за захранване с питейна вода и на двете населени места”.

 

(Бр. 18/2013 на „Златоградски вестник”)