Новини

КЗК не разглежда жалбата на Вълканов

събота, 28 декември 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

Със свое издадено Разпореждане, председателят на Комисията за защита на конкуренцията отказва да бъде образувано производство по жалбата от „Минстрой холдинг”-София. Тя беше срещу решението на кмета на Златоград за откриване процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи на геотермален водоизточник при изграждане на отоплителна система на Златоград. С това Разпореждане на КЗК провеждането на процедурата е възобновено, съобщават от администрацията.

 

(Бр. 17/2013 на „Златоградски вестник”)