Новини

С нов дълг общината ще управлява отпадъците

петък, 27 декември 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

Златоград ще „встъпва” в нов дългосрочен дълг, за да започне проект по управление на отпадъците в общината. Според кметът Янчев, така ще гарантират „…повишаване качеството на предлаганите услуги по събиране и извозване на отпадъците”, ще засилят „приноса на всеки един жител на общината за въвеждане на разделно събиране на отпадъците”. С новия паричен дълг ще се купува още един специализиран автомобил, както и съдове и чували за временно съхранение на отпадъците. С това се очаква намаляване на общото количество отпадъци с 50 %, без обаче да се намали размера на такса битови отпадъци. На обсъждането по повод намерението за нов дълг, посочената стойност бе 299 719 лв. безлихвен заем, с максимален пет годишен срок на погасяване.

 

(Бр. 17/2013 на „Златоградски вестник”)