Новини

Послед млого години, требва пак да са научим да жувеме заедно

петък, 20 декември 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Преди два месеца, я – Ахмед Имам, и Ефим Ушев от Златоград, са сръщнахме в Скече (Ксанти) и са пугудихме да фатим да писваме по общи проблеме в нашисе вестници - ZAGALISA, kутриту са издава в Западна Тракия (Гърция), и Златоградски вестник, кутрито излиза в Златоград. От днеска двата вестника ще имаме взаимодействие и сътрудничество, ще са пудпираме и подпомагаме във врить секторете, като култура, просвета, търговия и ще имаме по-стегната връзка, в интерес на людете, дето жуват от двесе страни на Родопскаса планина и на дели адна граница.

Млогу години сме жували на разделену, между нами връзкине услабнаха, впрехме на адно време и забурихме, чи сме комшуйе, чи думаме адин и същи език. Нашите стари са жували заедно хиляда години в ейсъва Родопска планина. Дойде време пак да са сбереме, да са учуваме и да са свържеме, какту е било и по-напреш – да имаме по-чъсти срешки адни други, за културно взаимодействие, да направиме програми за просвета за нашите млади, да спреме да са гледаме като чузди и да си спомним, чи сме адин народ и чи сме братие.

С вестницисе пускаме хабер на всичките страни, кутрито споделят с нами същата идея – да намериме програми как да са научим да жувеме заедно, какну сме жували хиляди години на стару време.

Ахмед Имам

Ксанти

 

(Бр. 16/2013 на „Златоградски вестник”)