Новини

От 2014 много млекари ще са принудени да спрат производство

вторник, 03 декември 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След 1 януари 2014 г. се спира изкупуването на сурово краве мляко, неотговарящо на Европейското законодателство - регламент 853/2004 и наредба 4/2008 г.

Фермерите, отглеждащи над три млечни крави и желаещи да продават сурово краве мляко на млекопреработвателни предприятия, ще трябва да модернизират сградния фонд и оборудване на своите ферми.

Желателно е да се използва доилна техника и задължително трябва да има осигурени хладилни условия за съхранение на млякото, за което най-удачно е във всяка ферма с над пет млечни крави да има изградено помещение за съхранение на млякото. Фермите с такива помещения изпращат няколко поредни  проби от суровото краве мляко за изследване в регламентирана лаборатория и когато стойностите на показателите са до 100 хиляди за общ брой микроорганизми и до 400хил./мл. за общ брой соматични клетки, се категоризират във ферми Първа група. Само фермите от тази група имат право да продават сурово краве мляко на млекопреработвателни  предприятия.

Всички останали ферми преминават в категория „лично стопанство”, като продукцията може да остава само за лична консумация. Фермерите обаче могат да се  насочат и към отглеждане на говеда за месо.

Спирането на изкупуването на сурово краве мляко от общината ще постави на изпитание най-вече фермерите от с. Старцево, където има значителен брой високо млечни крави /над 200бр./, а също така и в с. Долен. Досега фермерите го предаваха в млекосъбирателни пунктове /Старцево/ и на пътуващи „млекарки”, но след 1 януари идната година тази практика ще се прекрати.

 

През настоящата 2013 г. продължават да се дават субсидии за редките породи Родопско късорого говедо, Среднородопска и Каракачанска овца. Новост е, че за субсидиране вече е включено и Българското родопско говедо, което е доста разпространено в нашия район. Твърде малко стопани обаче се възползват от тези субсидии.

Д-р Розалин Хаджиев

 

(Бр. 16/2013 на „Златоградски вестник”)