Новини

Санират училищата в града, слагат решетки по улици

понеделник, 02 декември 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

Със средства от Международен фонд „Козлодуй” за енергийна ефективност на общински сгради, чрез който общината е подписала споразумение с МИЕ, започна изпълнението на строителни работи за полагане на топлоизолация с фасадно боядисване за сградата на ОУ „Васил Левски” в Златоград, чиято стойност е 406 494 лв. Ще се извърши и частична подмяна на дограма, полагане на топлоизолация с фасадно боядисване за сградата на СОУ „Антим I” в града. Неговата стойност е 178 398 лв. По предвидената подмяна на дограмата, с полагане на топлоизолация и фасадно боядисване на сградата на Общинска администрация пък, в частта към бившата баня, са осигурени 187 996 лв. Изпълнението е възложено на „Трейс Груп Холд”-София, след проведени процедури по Закона за обществените поръчки в Министерствота на икономиката и енергетиката. Санирането ще бъде завършено преди започването на новата учебна година.

Освен това три златоградски улици - ул. „Хан Аспарух”, през ул. „Бяло море”, до ул. „Ангел Киряков”, ще бъдат спасени от есенните дъждове, тъй като вече приключват строителните дейности по тях. за доизграждане на дъждовни водостоци. Финансирането на обекта е в размер на 288 110 лв. и е осигурено от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

Ще се изградят на шест дъждоприемни решетки за водостоци за канализационна мрежа, с което да се преодолеят последиците от проливни дъждове.

 В същото време вече е изпълнен проектът по изграждане на отводнителни съоръжения на няколко кръстовища” в Златоград, на стойност 70 622 лв. Кръстовищата са на ул. „Родопи”, ул. „Разсечен камък”, при връзката им с ул. „Беловидово”; на ул. „Акация”, на ул. „Изгрев” и на ул. „Ангел Кънчев”, при връзката им с ул. „България”; на ул. „Иглика”, при връзката й с ул.”Изгрев”, на ул. „Албена”, при връзката й с ул. „Ст. Стамболов”; на ул. „Георги Раковски”, при връзката й с ул. „Хан Аспарух” и ул. „Беловидово”.

 

 (Бр. 16/2013 на „Златоградски вестник”)