Новини

Миньорите празнуваха

четвъртък, 28 ноември 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Всякак година през август, в деня на св. Иван Рилски, миньорите празнуват. А цялата местна общественост засвидетелства уважението си към техния труд. Защото, не е тайна – това е предприятието, на което се „крепи” общинската ни икономика. 400 човека е заетостта сега в „Горубсо-Златоград”, обхващащо предимно мъжката работна ръка. Както сподели изпълнителния директор на фирмата Евтим Евтимов, сега средната работна заплата тук за целия персонал е 880 лв., а средната заплата само на миньорите – 1600 лв. Зам.-министърът на Министерството на промишлеността Красин Димитров дойде в Златоград, за да поздрави нашите работници, както и собственика на рудодобивните фирми в региона проф. Николай Вълканов и неговите партньори от КЦМ-Пловдив - Никола Добрев, Румен Цонев и Розин Ангелов.

 

(Бр. 15/2013 на „Златоградски вестник”)