Новини

Реставрират се три общински къщи в Стария град

петък, 18 октомври 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

По проекта „Повишаване на туристическата атрактивност на Златоград” ще се изпълнят строителните работи на стойност близо 900 хил. лв. Ремонтните дейности предвиждат реставриране и реновиране на три сгради, паметници на културата от местно значение: взаимното училище с Музейната сбирка „Просветното дело в Следните Родопи”, Чалъковата и Пачиловата къща, в която пък е Музейната сбирка на съобщенията. Фирмата изпълнител е «Реставрация Златоград», с управител Константин Константинов, а строителния надзор ще осъществява «Екоинжинеринг»-Кърджали. Срокът за изпълнение на дейностите е 55 дни от датата на подписване на първия протокол за откриване на строителна площадка. 

 

(Бр. 13/2013 на „Златоградски вестник”)