Новини

Проектът „Играй хокей…” ще продължи

четвъртък, 17 октомври 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Спортен клуб по хокей на трева Златоград в партньорство с общината, както и с бщинския детски комплекс  и златоградските училища, реализира проект „Играй хокей – бъди здрав“ по Програма на МФВС „Спорт за децата в свободното време“. Проектът бе насочен към създаване условия и възможности за децата от Златоград, непрактикуващи системно спорт, да осмислят свободното си време чрез опознаване на нов атрактивен спорт – хокей на трева.

В рамките на проекта се създадоха условия и възможности, като участваха 45 деца в безплатни спортни занимания, включително и ползване на спортна екипировка и пособия. Спортните занимания се проведоха през пролетната и лятна ваканции в три групи, веднъж дневно, по един астрономически час. Практически се осигури и възможността треньорът да селектира деца с перспективи за спортно развитие. Очакванията ни са минимум 12 деца да се запишат в системни занимания, а поне осем от тях да попълнят клубните отбори по хокей на трева.С реализирането на този проект СК по хокей на трева в Златоград популяризира този спорт и предостави на децата от общината възможност за избор и да играят хокей активно през ваканциите и свободното си време.

 

(Бр. 13/2013 на „Златоградски вестник”)