Новини

17 млн. лв. се дават на Златоград за дейности по околна среда

Sunday, 13 October 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ За собственото участие в размер 824 872 лв. общината ще взема заем…

 

 

Безвъзмездна финансова помощ за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа в Златоград одобри наскоро управляващият орган на оперативна програма Околна среда. С това решение се потвърждава приключилата административна процедура за оценка на проектното предложение от общината. Реализацията на проекта включва инвестиционни разходи в размер на 17 181 022 лв., от които община следва да осигури собствено участие от 824 872 лв.

Така общината стартира действия по изготвяне на тръжните документации, но и обявяване и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители за отделните дейности.  Реалното изпълнение на дейностите по проекта трябва да се случи в началото на 2014, след сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По него ще бъде изградена нова канализационна мрежа (вкл. колектори) – 12.600 км и 730 бр. сградни канализационни колектори, с дължина 5.608 км. Ще бъде рехабилитирана 9.357 км водопроводна мрежа и 680 бр. сградни водопроводни отклонения с дължина 4.746 км, което обхваща около 80 % от улиците в града.

 

(Бр. 13/2013 на „Златоградски вестник”)