Новини

Да повторим: България спаси всички свои евреи в едно страшно време!

сряда, 09 октомври 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

…Да чуем тогава какво казва по време на процеса срещу Айхман не друг, а прокурорът Яков Бар-Ор, който представя на почитаемия съд в Йерусалим документ номер 420 и обяснява, че това е писмо от Хофман и Бекерле, с дата 24 юни 1943: 

Прокурорът Бар-Ор: "Изселването на евреите от София в провинцията е завършено. 20 хиляди са изселени. Но всеки, който чете тези документи, разбира, че това е само претекст, използван от властите, за да избегнат натиска на германците." Председателстващият съда: "Казвате, че българското правителство е изселило евреите от София в провинцията?" Прокурорът Бар-Ор: "Да, но за да избегне натиска. Това става напълно ясно от документите, които са представени". (The Trial 1991-2012). Ето защо българското правителство е изселило евреите от София в провинцията. За да ги спаси от депортация извън България. За да избегне натиска на Германия. И това - твърди обвинителят в процеса срещу Айхман - става НАПЪЛНО ЯСНО от представените документи. А преди това на съда е представен и друг документ, заведен под номер 191. Това е доклад, подписан от Хофман и преподписан от Бекерле, датиран от 7 юни 1943, в който се твърди, че: "…ситуацията в България от април 1943 насам непрекъснато се влошава, защото българското правителство вече открито подкрепя становището на царя относно евреите." (The Trial 1991-2012). Да повторим: „Българското правителство ВЕЧЕ открито подкрепя становището на царя относно евреите...”

Даниела Горчева  

(Из изследването „Спасени или

"оцелели" са евреите в България  

през Втората световна война?”)

 

Бр. 12/2013 на „Златоградски вестник”