Новини

Кметът Беширов кани Барозу в Неделино

Wednesday, 18 September 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

Кметът на община Неделино Стоян Беширов се върна от двудневно посещение в централата на Европейската комисия в Брюксел. Поводът бе присъединяването на община Неделино към Конвента на кметовете за борба с климатичните промени. Всички общини, които членуват в Конвента, се ангажират с конкретни цели в областта на околната среда и енергията за намаляване на емисиите от въглероден диоксид. Беширов се срещнал с евродепутатите Ивайло Калфин и Мария Габриела. На разговорите били обсъдени предизвикателствата пред планинските общини в България и възможностите за тяхното преодоляване.

„Беше повдигнат въпроса и за по-тясното партньорство между Асоциацията на планинските общини и нашите евродепутати”, каза кметът на Неделино. Той подчерта, че трябва да се открият механизми за стимулиране развитието на инфраструктурата, образованието, здравеопазването и екологията в тези райони, с цел преодоляване на негативните демографски тенденции и увеличаване на инвестициите. С оглед развитието на земеделието в планински общини в рамките на европейските норми и изисквания, Стоян Беширов и колегите му кметове от България получили уверение, че освен своята подкрепа, евродепутатите ще поставят тези проблеми на по-широко обсъждане в Брюксел и ще инициират кръгла маса в рамките на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Освен това Беширов поканил Жозе Барозу на Първия Балкански фолклорен фестивал, който ще се проведе в Неделино от 6 до 8 септември т. г.

 

(Бр. 11/2013 на „Златоградски вестник”)