Новини

От МОСВ оглеждат терена за сондиране на водата

неделя, 15 септември 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Галина Симеонова, директорът на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), бе на работно посещение в Златоград. Тя направи оглед на площадката на бъдещото водовземно съоръжение за термална вода в с. Ерма река, даде и последни препоръки към проектната документация, преди обявяване на процедурата за избор на изпълнител за изграждане на сондажното съоръжение. Според общината това е още една стъпка към дълго подготвяното извеждане на топлата вода от геотермалното находище в Ерморечието и довеждането й в Златоград, с оглед нейното оползотворяване.

 

(Бр. 11/2013 на „Златоградски вестник”)