Новини

Клубове на ученици в „Антим І” ще си взаимодействат

събота, 14 септември 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

Клуб „Родолюбие” в златоградската гимназия „Антим І” действа по програмата на ЕС и МОН, чийто наслов е „Училището – привлекателно за младите”. Той е един от клубовете тук, за останалите от които (за младите журналисти, етнографите и еколозите) писахме в предишни наши броеве.

Представителната проява на клуб „Родолюбие” имаше пък свой наслов – „Златоград през моите очи”. И представи проучвания за миналото на родния им град – исторически филм за Златоград, стари оригинални снимки от близкото с. Старцево, представиха и част от проучванията на местния краевед Васил Манолов, прочетоха свои материали, които би било добре да се публикуват в издавания от младите журналисти в. „Успех” – това ще е начин клубовете не само да съществуват сами по себе си, но и да взаимодействат помежду си.

Още повече, че според учителката Теменужка Гюнелиева клубът ще може да действа и след изтичане времетраенето на сегашния проект, тъй като са създадени достатъчно условия за неговата устойчивост и през следващата година.

 

(Бр. 11/2013 на „Златоградски вестник”)