Новини

Родопски насуски за нашине люде в Ксантийско

четвъртък, 12 септември 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

(РОΔОПΣКI NАΣΥΣКI ZА NАΣΣINЕ ΛIΥΔЕ

ВАВ КΣАТIΪΣКО (ΣКЕТΣΣЕNΣКО)

 

 Шипки га беряхме…

Помниш ли със тебе

шипки га беряхме.

Въз брего с гагулян ма закачи,

на плето патурете окачи.

 

Че та ма изврати

под адна борика.

Ауу, какво паратько ма затика,

Ауу, защо са я ни разцириках?

 

Мойне бели биски

борже ги притроси,

муставо котенце

чабужек изтроси.

 

Сторихме го скришно,

яце бе жумбишно,

оть в папуце гропка ти бе фляла.

В моса коса бърбунь бях опляла.

 

Повниш сас тебе

шипки гя беряхме,

пък сига сме мьоки кат кауне.

Пък сига сме стари миживуне.

 

(Бр. 11/2013 на "Златоградски вестник")