Новини

„Училище за родители” правят в ЦОП

вторник, 03 септември 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

Две години след своето откриване,  Центърът за обществена подкрепа в Златоград успя да разработи и предоставя социални услуги, свързани с индивидуални психологически и социални консултации за справяне с проблеми при възпитанието на детето, социални услуги, насочени към превенция на насилието и отпадане от училище, консултиране и подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви... От тази година Центърът започва групова работа и тренинги, насочени към родители или лица, които полагат грижи за детето в т. нар. „Училище за родители”.

Преди около месец тук се увеличи площта на съществуващите помещения, което позволи да се промени тяхното функционално предназначение, с което придоби нов, много по-приветлив облик за своите потребители.

 

(Бр. 11/2013 на „Златоградски вестник”)