Новини

Окръжна прокуратура в Смолян разследва кмета на Златоград

неделя, 25 август 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Постановление за разследване на кмета на община Златоград Мирослав Янчев е издала Пловдивската Апелативна прокуратура, което ще е досъдебно производство за евентуално извършено престъпление за разпореждане и стопанисване на публична общинска собственост.  

Със същото постановление се отменя отказа на окръжната прокуратура в Смолян да образува досъдебно производство по преписката, в която златоградчанин, който според пловдивските прокурори „изключително задълбочено и мотивирано” възразява срещу незаконното стопанисване на публичната собственост.

„Мотивите на жалбоподателя са в голямата си част основателни и отказа на ОП-Смолян следва да бъде отменен”, категорично е апелативното постановление. – Помещение общинска собственост е дадено под наем, въпреки наличието на редица правни пречки за това, вкл. нарушение на Закона за общинската собственост и наредбите на ОбС. Помещението е отдадено при невлязъл в сила административен акт… Допуснато е отново лице без правомощие да сключва окончателен договор и то при наличие на отменително съдебно решение за проведен конкурс. „Налице е субективен състав на тези деяния от длъжности лица, чиято дългогодишна упоритост в действията им да се даде помещението на точно определен субект, въпреки обжалвания и съдебни решения, показва тяхното желание да пренебрегнат закона в полза на този правен субект”, е правната мотивировка на апелативните прокурори за започване на съдебно производство срещу кмета Янчев.

Иска се, освен това, при разследването „ да се съберат доказателства за евентуално извършено престъпление” по отношение предишно решение на Апелативния съд в Смолян, според което се отменя заповед на кмета за даване помещение под наем на фирма, неспечелила обявен конкурс.

 

(Бр. 10/2013 на „Златоградски вестник”)