Новини

Вкарват овчари и овце в компютърни игри, запознават новото поколение с овцевъдство

сряда, 14 август 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Различните аспекти на овцевъдството в контекста на социалните, културните и икономически фактори ще бъдат представени по подходящ адаптиран начин в компютърни игри за образователни цели. Привличането на интереса на широката публика и специално на младите хора към селското културно наследство чрез иновативни учебни средства е една от целите на мащабен международен европейски проект. Създаването на образователни програми и виртуален музей, популяризирането на пастирския живот чрез изложби и публикации ще стимулира дебата и обмяната на опит в областта на селското културно наследство чрез съвременните средства на работа в мрежа, смятат участниците в проекта „CANEPAL“. Овцевъдството винаги е било важна стопанска дейност в Европа. Близостта с природата и усамотението на овчаря предполагат уникални културни традиции.

Затова и проектът  „CANEPAL“  получи финансовата подкрепа на програмата „Култура“ на Европейската комисия. Заложените дейности в него са разнообразни и многопосочни, фокусирани към изследване на общите елементи в европейското културно наследство в отрасъла овцевъдство. Десетте изследователски доклада на професионалистите са насочени към изучаване на  занаятите на основата на овчи продукти, архитектурата, овчарското ежедневие, движението на овчарите от равнинните зимни пасища към високопланинските летни, кухнята от овчи продукти, традиционните технологии за производство на храни, устната традиция – митове, легенди, празници, музика, песни, селската икономика, свързана с овцевъдството – туризъм, екология, продукти с географски произход.

Родопите винаги са се славили с добре развито овцевъдство и с богати традиции в този отрасъл, така че несъмнено българската планина се вписва в изследователските материали на проекта. През 2012 година бяха проведени  етнографски изследвания и теренни проучвания, обвързани с изследователските задачи по проекта на Националния исторически музей – CANEPAL: „Европейското наследство на овцевъдството и пастирския живот”. Техен предмет бяха темите за живото нематериално наследство, традиционните музикални техники и умения, приложими в съвременността, съвременните празници и ритуали на родопчани. Със съдействието на РИМ – Смолян в последните 2 месеца на 2012 година бе заснет видеоматериал за документален филм за традиционното и съвременно изработване на гайди.

 

(Бр. 10/2013 на „Златоградски вестник”)