Новини

За Балканската война от 1912

Thursday, 01 August 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Първи сборник, посветен на 100-годишнината от Балканската война, осветлява нови факти и трактовки за военните събития и следвоенното развитие на Родопския край  

 

 

Сборник със студии и доклади от научната конференция, посветена на 100-годишнината от Балканската война, провела се в Смолян в средата на октомври 2012 г., излезе от печат. В изданието със заглавие „100 години Балканска война“, обем  422 страници,  са включени 28 публикации  от 32 автори, с резюмета на английски език. Разпределени са в три дяла - Войната в Родопите: нови факти, нови оценки; Социално-икономически и административни промени в Родопите след Балканската война; Знанието за Балканска война – изучаване и преподаване. Встъпителните думи в него са от акад. Георги Марков, научен ръководител на конференцията. Авторите са учени от различни институти на БАН, университети и музеи, архивни и музейни експерти, преподаватели във висши и общообразователни училища от Смолян, София, Пловдив, Кърджали, Хасково, Благоевград, Варна и др. Предлагат се съвременни  анализи върху военните факти, показва се стремежа на днешните изследователи да осветлят по нов начин вече разработвани теми или такива, които досега са били пренебрегвани поради ненаучни съображения. Знанието за Балканската война като изучаване и преподаване в средните училища, отразяването на Освободителната за южните територии на българските земи война, е с трайна възпитателна стойност и не е подложено на противоречиви оценки в учебниците като следващите войни за национално обединение. Представени са реализирани възможности на музеи и архиви, на училищни клубове за затвърждаване на историческата памет у българските младежи, като обосновка на тяхната национална идентичност.

 

(Бр. 9/2013 на „Златоградски вестник”)