Новини

Съдът в Златоград ще бъде „модел” в специален проект

петък, 26 юли 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

34 районни съдилища в страната са пожелали да участват в проект „Правосъдието – приятел на детето”, осъществяван от фондация „Международна социална служба-България”. От тях след пресяване ще бъдат поканени само 12, а съдът в Златоград е едно от трите правоохранителни ведомства в страната, избрани за участие като  „съдилища-модели”. Останалите две са тези в Бургас и Велико Търново.

Дейностите по проекта предвиждат изготвянето на минимални стандарти, които гарантират „Правосъдие - приятел на детето”, чрез разработването на програми за обучение на магистрати и социални работници, участие в предвидените базисно и специализирано мулти-дисциплинарно обучение, специализация на съдебни състави, разработването и предоставянето на интегрирани услуги, които подкрепят детето и неговото семейство преди, по време и след приключване на съдебното производство

(Бр. 8/2013 на "Златоградски вестник")