Новини

Болницата ще има ново оборудване с апаратура

четвъртък, 25 юли 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
     

Управителният орган на ОП „Регионално развитие” (УО на ОПРР) е одобрил проектно предложение на общината за реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов" в Златоград” по схема за безвъзмездна финансова помощ.

Стойността на проекта е 2 млн. лв. лв. , от които 1 979 575 лв. е безвъзмездната финансова помощ, а собственото участие се равнява на 20 425 лв. Ще бъде закупено специализирано медицинско оборудване за диагностика и лечение на заболявания, ремонт на отделенията с новозакупената апаратура в болницата, предвиждат се и дейности за подобряване на достъпа на пациентите до отделенията. Така ще се разшири обхватът на дейностите на предлаганите здравни услуги, тъй като ще бъдат разкрито и отделение за долекуване. Болницата ще се сдобие с Автоматичен хематологичен анализатор, Автоматичен уринен анализатор, Селективен биохимичен анализатор и др. В Рентгеново отделение ще се достави Компютърен томограф, в Детско отделение - Апарат за ръчно обдишване, инхалатори, перфузори, пациентски монитори. За Вътрешно отделение - Дигитална ехографска система за вътрешни и кардио изследвания, фиброгастроскопи, инхалатор, дефибрилатор, пациентски монитори. За Неврологично отделение - Дихателна ехографска система за неврологични изследвания и пациентски монитори, за Акушеро-гинекологичното отделение - Дихателна ехографска система за иследвания, перфузор и аспиратор и др. За Хирургично отделение - операционна маса, операционни лампи, анестезиологичен апарат с монитор.

 

(Бр. 8/2013 на „Златоградски вестник”)