Новини

Неделино глобено солено от НАП

понеделник, 15 юли 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

Издаване на изпълнителен лист от съда срещу община Неделино е поискала Националната агенция по приходите за дълг от 130 000 евро. Сумата е наложена по акт за частно държавно вземане след констатиране на нередности по проект „Създаване на хоспис „Надежда”. Освен главницата от 59 хил. евро, общината ще трябва да плати наказателна лихва и обезщетение за забава. Миниболницата на отдалечената родопска община беше направена по проект на местната управа, спечелен по програма САПАРД чрез МОСВ по време на кметския мандат на Илия Вълчев. Хосписът се помещаваше в местното ученическо общежитие. Помещенията за 14 лежащо болни бяха изцяло реконструирани и оборудвани с най-модерна техника със сума от 143 хил. евро по проекта. Бяха назначени 16 души медицински персонал, които обаче само след седем месеца бяха освободени.

Хосписът не проработи заради липса на пари за издръжка, а помещенията бяха преустроени за дневен център за хора с увреждания. Управата обаче ще плаща санкциите, заради отчетени по проекта разходи, повече от действително платените, за доставяне на медицинска апаратура, която не е използвана, издаване на фактури без начислено ДДС и др.

„Изключително много ще ни натовари този нов иск за неправилно управление на проекта – каза  кмет на Неделино Стоян Беширов. - Това е непосилно за една малка община. Целият мандат съм с блокирани банкови сметки и няма откъде да възстановя тези суми. Общината има 1.7 млн. стари задължения със запори, като 1.3 млн. лв. са държавни вземания към МОСВ, МРРБ и социалното министерство, за неправилно управление на проекти от бившото ръководство“, допълва той.

 

(Бр. 7/2013 на „Златоградски вестник”)