Новини

Подпомагат се дейности на общински заведения

сряда, 12 юни 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

. Еко-проект с тема „Обичам природата и аз участвам!” разработва основно училище „Васил Левски” в Златоград. Той вече е получил одобрение от ПУДООС за финансовата подкрепа с близо 5000 лева. С дейностите по този проект златоградското училище ще участва в Националната кампания „За чиста околна среда-2013 г.” С тях ще бъдат актуализирани екологичните знания на цялата училищна общност - ученици, учители, родители, за формирането на еко-грамотни млади хора.

Ще бъде обновена материално-техническата база на училището със съвременни технически средства - дигитална лаборатория за часовете по биология, химия, физика, човекът и природата. Ще се проведе и двудневна еко-конференция за борбата с шума.

. Отново от ПУДОС и отново с 5000 лв. е подкрепата на ЦДГ "Снежанка", одобрена за проект под наслов „Учители , деца и родители - заедно можем повече”. Инициативата в която се включва детската градина, е "Обичам природата и аз участвам". Целта е създаване на възможности за придобиване на знания и опит в изучаването и опазването на околната среда, за правилно поведение и отношение към природата.

. Народното читалище „Прогрес 1939” в с. Старцево е сред спечелилите субсидия от Държавен фонд „Земеделие” по мерките на Програмата за развитие на селските райони. Читалището ще бъдат ремонтирано със средства от бюджета на програмата.

 

(Бр. 5/2013 на „Златоградски вестник”)