Новини

По повод „обсъждането” на общинския бюджет

събота, 18 май 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

…Как така при толкова много завишения на трансфери, субсидии и субвенции от министерството на финансите, се стигна до намаляване на просрочените задължения само с 283 358 лв. спрямо 2011г.? Мисля, че правителството се "напъва" да ни помогне да излезем от кризата и да се стабилизират финансите на общината, а вместо стабилизация...резултата е още по-надолу в блатото... Към 01. 01. 2012 г. - общинския дълг е 555 412.43 лв. Към 31. 12. 2012 г. - общинския дълг е 2 175 920.51 лв. Ако към тях прибавим 3 428 479 просрочени задължения - общият дълг на общината към 31. 12. 2012 г. става 5 604 399.51 лв.

 

(Бр. 3/2013 на „Златоградски вестник”)