Новини

Пътят до Баните в Гръцко ще се разшири малко

Friday, 17 May 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

Проект в партньорство с община Чепеларе и гръцката северна провинция ще започне скоро общината. С него ще се продължат трансграничните дейности, като ще бъде разширен участък от международния път от ГКПП Златоград до Термес, ще се подобри пътя за границата от българска страна.

Общата стойност на проекта е 5 467 091 евро - водеща организация е Гърция с 4 187 850 евро, за община Златоград – 450 383 евро, за община Чепеларе - 828 857 евро. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие, съфинансиран от националните бюджети на двете държави. За Златоград програмата финансира изграждане на пътен мост при Вунцовата воденица. Гръцкият партньор ще получи финансова помощ за подобряване на безопасността на пътя от кръстовището на минералните бани в Термес до ГКПП Златоград.

 

(Бр. 3/2013 на "Златоградски вестник")