Новини

През 2012 година: Родените в Златоградско наполовина на починалите

петък, 10 май 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Справката за настъпили промени в гражданското състояние в общината през изминалата година (01. 01. 2012 г. – 31. 12. 2012 г.) показва продължаващия „топеж” на населението – докато родените в града са 44, починалите са 84. Общо за общината пък съотношението е 78 към 144 в „полза” на починалите.В най-голямото село Старцево са се родили 18, починали са 19 човека, в Ерма река родените са трима, починалите – 19, в Долен родените са 8, починалите – 14, в Аламовци са родени 5, починали са 8. Нещо подобно са цифрите за преселените и изселените в общината – докато заселените тук през 2012 са 78, то изселилите се от общината хора са 134. Най-много са се изселили от града – 68 души, а са се преселили 47. От Старцево са изчезнали 32, преселили са се там 13 човека. По 9 души са се изселили от Ерма река и Долен, а от Аламовци – 7 човека.48 граждански брака са се сключили през 2012, 34 от които в Златоград.

 

(Бр. 3/2013 на „Златоградски вестник”)