Новини

Идва ли ред и на „златоградската” железница?

понеделник, 15 април 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ ЖП линия свързва Егейско с Черно море и Дунав в мащабен европейски проект

 

Със 750 хил. евро ще подпомогне ЕС проект за свързване чрез жп линия на редица морски и речни пристанища в североизточната част на България и Гърция, съобщават от българското представителство на Европейската комисия. Парите идват по програмата TEN-T, чиято цел е точно развитието на железопътната инфраструктура в Европа. Целта на проекта за България и Гърция е създаване на мултимодулен товарен коридор, обслужващ Бяло море, Черно море и река Дунав. В рамките на проекта "Sea2Sea", който е избран за финансиране по годишната покана за представяне на предложения, ще бъде разработена концепцията за коридор "Sea2Sea" чрез свързване на гръцките пристанища по Бяло море и българските пристанища по Черно море с железопътна линия и по този начин осигуряване на алтернативен маршрут на претоварения Босфор. Освен това ще се анализира възможността за връзка с речните пристанища на Дунав. Проектът ще проучи възможностите за разработване на такъв коридор и начините за привличане на общественото внимание и заинтересовани участници в проекта. Ще се определят основните градивни елементи за реализирането на коридора, както и план за увеличаване на конкурентоспособността на коридора след пускането му в действие. Проектът ще бъде осъществен от Изпълнителната агенция за транс-европейска транспортна мрежа, а крайният срок за изпълнението му е краят на 2014 година.

Преди години бе широко обсъждан вариант за жп връзка по някогашното трасе, минаващо край златоградското село Кушла. Съществува и предпроектно проучване, осъществено от екип специалисти, ръководен от проф. д-р Марин Деведжиев. Същото е предадено на общината, която разполага с него и може да се възползва, като го реанимира информационно, а защо не и да поиска от правителството неговото разглеждане и вземане под внимание, с цел едно бъдещо осъществяване на проекта.

Редакцията е готова да предаде при необходимост множеството публикации по „златоградския” проект за жп преминаване, в дебатите по който имаше водещо място в началото на демократичния преход докъм 1996 г.

 

(Бр. 2/2013 на „Златоградски вестник”)