Новини

Възстановяват стари монументи в църковния двор на Златоград

Friday, 12 April 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С официално писмо до директора на Държавния военен архив във Велико Търново

Инициативен комитет от Златоград иска да се подготви пълен списък с имената на участниците в двете Балкански войни в периода 1912-1918 г. от Златоградския регион.

Идеята е те да бъдат изписани върху паметниците от началото на миналия век в Златоград, някога свалени от техните места в центъра и поставени на съхранение в църквата „Св. Успение Богородично”, където се намират и до днес.

Предвижда се паметниците да се разположат на специален постамент в църковния двор, но след тяхната реставрация, тъй като са твърде ерозирали от времето. А поводът е предстоящата 100-годишнина от началото на Втората Балканска война, която ще се отбележи в страната по-късно тази година.

Върху паметниците ще бъдат изписани имената на загиналите участници от региона, включително от Беломорския район, мобилизирани като български граждани в българската войска през 1912-19913 г. Според инициаторите от комитета, възстановяването и откриването на монументите би трябвало да стане за следващия 21 ноември, празника на Златоград, увековечаващ освобождението му от турско управление преди век. Списъкът с имената на участниците във войните вече е готов, но тъй като те са десетки хиляди, ще е по-удачно да бъдат изписани на пергамент и поставени в специална ниша в основата на монумента.

 

(Бр. 2/2013 на „Златоградски вестник”)