Новини

Скъпо платени държавни чиновници крият имущество

Thursday, 11 April 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

Според данните на Сметната палата, публикувани тези дни в официалния й сайт, двама кметове и един председател на общински съвет от Смолянска област не са оповестили в данъчните си декларации подлежащото си на публичност имущество по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Председателят е всъщност златоградският председател Григор Николов Джангалов, който не е декларирал лизингово задължение за лек автомобил "Шевролет Круз". Кметовете са Стоян Стефанов Беширов, кмет на община Неделино, който не е декларирал данни за съпругата си - притежавани дялове в дружествата "Вили-50" ЕООД , " Ес- Би-ЕН - Виолета Беширова" ЕООД в Неделино и  "Ес ви ен" ЕООД в с. Войводиново, община Марица; както и Румен Венциславов Пехливанов, кмет на община Рудозем, който също не е декларирал  данни за съпругата си - притежавани дялове в дружествата "Арт холидей" ЕООД в Пловдив и "Глобал тръст" ООД, в Рудозем.

Преди няколко броя информирахме, че общинските кметове са със заплати 1500 лв., към които се прибавят още около 500 лв. месечно за командировките им. Същата е заплатата и на председателя в Златоград, ползващ също като кмета и съответните командировки, които са си гласували сами.

 

(Бр. 2/2013 на „Златоградски вестник”)