Новини

Клуб на ученици иска да промени сивата визия на училищния двор

вторник, 09 април 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

В миналия брой на вестника представихме прояви на учениците от СОУ „Антим І”, които ще имат своите полезни занимания в извънкласни форми в областите журналистика и етнография, след като са се преборили за място в програмата „Развитие на човешките ресурси”.

Само седмица след тях своя представителна проява осъществиха и децата на учителката Людмила Ефимова, включили се в третия клуб по същия проект. Това е клуб „Цвете”, който изучава и представя доста задълбочено, включително в исторически план, отглеждането и ползването на природната красота от хората, как тя да им служи чрез разкрасяване на тяхното битие – паркове, градини, жилища, но и който клуб има амбиции не само да изучава и теоретизира по тази много интересна материя.

В намеренията им е да се занимаят с оформяне на дворното училищно пространство така, че да стане по-зелено и приветливо за всичките свои обитатели. Защото всички виждаме зелените градини и паркове пред западните училища и университети. А ние сме принудени да вегетираме в сивите асфалтово-бетонни пространства в родните училища, които естествено не могат да възпитат чувство за естетика у нашите деца…

 

(Бр. 1/2013 на „Златоградски вестник”)