Новини

Отстранен от поста му е кметът на с. Долен

понеделник, 01 април 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

Общинската избирателна комисия в Златоград гласува в средата на месеца за отстраняването на кмета на с. Долен Захари Кадиев от кметското място. За това са гласували всичките 15 присъстващи членове на комисията.

Като причина за това решение се сочи факта, че кметът на селото не е закрил фирмата, която се води на негово име, в посочения от закона едномесечен срок. Сигналът за това отива в избирателната комисия лично от председателя на ОбС Григор Джангалов.

Според закона за местната администрация, избраният на обществена длъжност следва в едномесечен срок след избора му да информира ОбИК и ОбС за наличието на собствено търговско дружество и да предприеме стъпки за неговото закриване или пререгистрация с нов управител.

Веднага след подадения срещу него сигнал, Кадиев е предприел необходимите стъпки за закриване на фирмата си, но това не го оневинява и комисията не може да вземе друго решение. Последна дума по казуса ще има Административният съд в Смолян, където кметът обжалва решението.

 

(Бр. 1/2013 на „Златоградски вестник”)