Новини

ЗАГИНАЛИ БЪЛГАРИ ВЪВ ВОЙНИТЕ 1912-13-а, МОБИЛИЗИРАНИ ОТ РАЙОНА НА БЕЛОМОРИЕТО

понеделник, 11 март 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

(По данни на Държавния военен архив – Велико Търново)

 

1. АХМЕД МУСТАФОВ - от гр. Муратли, Гюмюрджинско.

Убит в гр. Демир Хисар - 18. 06. 1913 г.

2. ИБРАХИМ ХАСАНОВ - от с. Тараш, Гюмюрджинско.

Убит в гр.Демир Хисар - 18. 06. 1913 г.

3. ИБРАХИМ ЮМЕРОВ - от с. Орашаче, Гюмюрджинско.

Убит в гр. Демир Хисар - 18. 06. 1913 г.

4. ИСЛЯМ ЮСЕИНОВ - от гр. Драма.

Починал в Пазарджик

5. ИСМАИЛ САЛИЕВ - от с. Коюнкьой, Ксантийско.

Убит в гр. Демир Хисар - 18. 06. 1913 г.

6. ЮСЕИН МЕХМЕДОВ - от с. Новчанли, Гюмюрджинско.

Убит в гр. Демир Хисар - 18. 06. 1913 г.

7. ИБРАХИМ МУСТАФОВ - от гр. Фере, Дедеагачко.

Убит в гр. Демир Хисар - 18. 06. 1913 г.

8. ДИМИТЪР А. КУНДЕВ - околия Гюмюрджинска.

Убит в град Щип - 01. 06. 1913 г.

9. АСАН АЛИЕВ - от с. Ясъкьой, Гюмюрджинско.

Убит в гр. Демир Хисар 18. 06. 1913 г.

 

(Бр. 23/2012 на „Златоградски вестник”)