Новини

НПО „Циганско градище” пред регистрация

сряда, 27 февруари 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

В Рудозем бе учредена новата местна неправителствена организация „Инициатива Циганско градище”. Идеята за сдружението е резултат от провелите се три работни срещи между заинтересованите страни в защитената зона, която е част от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. Учредителното събрание бе инициатива на Сдружение „Зелени Балкани”, в рамките на проект за изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в екологичните зони в областта.

Новото НПО ще подкрепя съвместното устойчиво управление на защитената родопска зона. Сред целите на сдружението са опазването на околната среда и културно-историческото наследство на района. Следва нейното официално регистриране в съда. Сред учредителите са община Рудозем, „Рудметал” АД-Рудозем, активни граждани от Рудозем и Златоград, както и граждани с дългогодишен професионален опит в природозащитата от други райони на страната. Те се надяват в последствие в сдружението да се включат и общините Златоград и Мадан и много други съмишленици. За управителен орган на новото сдружение бе избран тричленен управителен съвет с членове Лиляна Андреева и Илия Щильонов, с председател Брахим Чернарев. Седалището му ще бъде в Рудозем.

 

(Бр. 22/2012 на „Златоградски вестник”)