Новини

Първи национален шампионат по плуване в Златоград

понеделник, 25 февруари 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
     

По Никулден в плувния басейн на ОУ „Васил Левски” в Златоград се проведе национален шампионат по плуване за ученици, възрастовата група 5-7 клас момчета и момичета и 8-10 клас юноши и девойки. Организатори на състезанието бяха Българска асоциация спорт за учащи, РИО на МОМН Смолян и община Златоград. Учениците от осем училища от областта премериха сили в четири дисциплини в новия 25-метров басейн.

В отделните дисциплини и възрасти се получи следното класиране:

Бруст, момичета 5-7 клас 1. Цонка Четалбашева – ОУ „Проф. – д-р Асен Златаров”-Смолян 2. Йоанна Бодурова – ОУ „Васил Левски”-Златоград 3. Галина Милкова – СОУ „Антим І”-Златоград

Момчета 1. Костадин Шопов - ОУ „Проф.-д-р Асен Златаров”-Смолян 2. Йордан Коруев – СОУ „Отец Паисий” с. Кирково, обл. Кърджали 3. Борислав Башов - ОУ „Проф. – д-р Асен Златаров”-Смолян

Девойки 8-10 клас 1. Александра Соколова – ГПЧЕ „Иван Вазов”-Смолян 2. Руслана Бурдева - СОУ „Антим І”-Златоград

 В отборното класиране резултатите са следните:

Момичета, 5-7 клас 1. ОУ „Проф. – д-р Асен Златаров”-Смолян 2. ОУ „Васил Левски”-Златоград 3. СОУ „Антим І”-Златоград

Момчета 5-7 клас 1. ОУ „Проф. – д-р Асен Златаров”-Смолян 2. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”-Смолян 3. СОУ „Отец Паисий” с. Кирково, обл. Кърджали

Девойки 8-10 клас 1. ГПЧЕ „Иван Вазов”-Смолян 2. СОУ „Антим І”-Златоград

Юноши 8-10 клас 1. ГПЧЕ „Иван Вазов”-Смолян 2. СОУ „Антим І”-Златоград 3. ОУ „Васил Левски”-Златоград

 

(Бр. 22/2012 на „Златоградски вестник”)