Новини

„Непознатият Китай” представиха в Златоград

петък, 22 февруари 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

В Златоград беше представена новата книга на Светозар Казанджиев „Непознатият Китай”. През 2010 г. тук беше предишната литературна среща с него, когато се представи книгата му ”Последната изповед на апостола”. За нея Казанджиев получи награда на името на Николай Хайтов за 2009 г.,учредена от СБП. Сега Казанджиев говори за „емоцията, наречена Китай”, която изумява с мащабите на постиженията си, със своята култура и други, непознати за нас неща.

С благодарност към автора се обърна Жечка Хаджийска – директор на СОУ ”Антим І” - за това, че младите хора имаха възможността да чуят за тази необикновена страна, която ни заобикаля предимно със своите стоки, но  все още не познаваме като същност.

Зорка Хаджиева

 

(Бр. 22/2012 на „Златоградски вестник”)