Новини

Компютърна грамотност за всички възрасти

четвъртък, 21 февруари 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

В продължение на седем дни в библиотеката се проведе курс „Компютърна грамотност за всички възрасти”. Той е второто обучение на по-възрастни потребители, които желаят да познават и ползват новите технологии.

10 души се обучаваха за работата с Microsoft Word, Skype, Интернет от Пламен Чингаров, обучител в Програма „Глобални библиотеки” за област Смолян. Участниците в курса придобиха увереност и самочувствие, че могат да бъдат част от Глобалния свят на новите технологии.

Зорка Хаджиева

 

(Бр. 22/2012 на „Златоградски вестник”)