Новини

С 40 на сто вдигат данъка за отпадъци в общината

вторник, 19 февруари 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„Абсолютно против сме направеното предложение за увеличението на промилите и увеличаването на размера на данъка за ТБО за жилищни имоти на гражданите в този размер, с 1 промил, което е реално увеличение с около 40 %, в сравнение с този през изтичащата година”. 

Това се казва в изпратено до кмета на общината писмо от общинския съветник Емил Хумчев, който в ОбС представя БСП. Неговото предложение е увеличението да бъде в размер на около 0,3 промила, което ще бъде достатъчно за поемане на разходите за нормално сметосъбиране и сметоизвозване, без да натоварва  финансово жителите на общината. Според него така ще бъде запазен високия процент събираемост, необходим на общината за нормална дейност по решаване проблема с отпадъците. Хумчев освен това се противопоставя с парите от предвижданото драстично увеличение на таксите да се покриват просрочените задължения на общината в размер на 56 хил. лв. „Изразяваме остро  несъгласие по така направеното предложение за план-сметката по поддържане чистотата в общината през 2013 г. На фона на продължаващото обедняване на жителите на общината е недопустимо такса смет да се повишава със средно 40 % за жилищните имоти.

От три години и половина безработицата в Златоград непрекъснато се повишава и към настоящия момент е над средната за страната. За най-голямата група жители - пенсионерите, доходите от три години и половина са замразени”, казват още социалистите в протеста, изпратен до кмета. В проекта на ОбА до ОбС се предвижда увеличение на разходите по събиране и транспортиране на отпадъците с 14 хил. лв. С 845 лв. е завишението на разходите за подържане съдове за битови отпадъци, а за обезвреждането им повишението е с 83 819 лв. Разходите пък за почистване на териториите за обществено ползване се завишават с 66 735 лв. Предвижданото увеличение за „трудови разходи” тук е с 5667 лв., разходи за мотометачна машина - в размер на 43 539 лв., и разходи за почистване на наноси и миене на улици – увеличение в размер на 18 479 лв.

Спрямо 2012 г. увеличението на разходите е със 17 529 лв., пресметнали са хората на Хумчев. Всичко това е необосновано, смятат те и задават цяла поредица въпроси, на които ще очакват отговори на предстоящото заседание на ОбС.

 

(Бр. 22/2012 на "Златоградски вестник")