Новини

Разширяват пътя Златоград - Термес

четвъртък, 31 януари 2013 Обща категория Велин Христов

Община Златоград, в партньорство с община Чепеларе и гръцката Периферия Източна Македония и Тракия спечелиха проект по четвъртата покана за набиране на стратегически проекти по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г., с който се продължават трансграничните дейности. В резултат на реализирането на проекта ще бъде разширен участък от международния път от ГКПП Златоград - Термес и подобрен пътя за границата от българска страна.

    С това четвъртия ГКПП между България и Гърция ще стане по- конкуретноспособен и ще реши част от проблемите, възникващи от тесния участък до Термес. Общата стойност на проекта е 5 467 091евро, които са разпределени по следния начин между партньорите: водеща организация Периферия „Източна Македония и Тракия" - 4 187 850евро, партньор 2 Община Златоград - 450 383евро, партньор 3 Община Чепеларе - 828 857евро и съфинансиран от националния бюджет.

    С финансовата подкрепа на Европейския съюз ще бъдат разплатени дейности с трансграничен характер, които имат голямо значение за развитието на трансграничния регион. През последните години община Златоград се утвърждава като предпочитана туристическа дестинация, а с отварянето на трансграничния пункт «Златоград- Термес - Ксанти» интерес към нея прояват вече и гръцки граждани. Географското положение на община Златоград, което я прави вход на Република България за чуждестранни туристи, поставя властите пред отговорността да осигурят подходяща инфраструктура, така че транспортният поток от автомобили да се придвижва безопасно от и до новопостроения международен трансграничен път Република България-Република Гърция. След откриването на ГКПП, община Златоград предприе действия, свързани с реконструкция и благоустрояване на съществуващата пътна инфраструктура в града и свързването ѝ с новия трансграничен път, така че да може да се поеме увеличения пътникопоток.

     С цел организацията и облекчаването на пътникопотока, както и осигуряването на безопасни условия за движение на хора и автомобили, с отваряне на четвъртия граничен преход между България и Гърция и въвеждане в експлоатация на международния път Златоград - Термес - Ксанти, община Златоград възложи изготвянето на Градоустройствено комуникационно трасе, обединяващо движението на автомобили от Смолян и Кърджали в посока Република Гърция. Част от това трасе е проекта, с който кандидатствахме и който е част от по-голям проект: „Ремонт и разширение на подход към път Златоград- вр.Костадин-ГКПП с Република Гърция", включващ два подобекта: „Разширение на улица „Беловидово" и подход към път Златоград - вр.Костадин/ГКПП" и „Изграждане на пътен мост при „Вунцовата воденица". С реализацията на заложените дейности се постига поставената цел, свързана с организация и облекчаване на пътнико потока, както и осигуряването на безопасни условия за движение на хора и автомобили по трансграничния коридор Златоград-Термес-Ксанти.      Факт, който определя голямото, не само регионално и национално, но и трансгранично значение на проекта. Програмата финансира изграждане на пътен мост при „Вунцовата воденица". Обектът притежава всички необходими разрешителни и други документи, съгласно ЗУТ и свързаните с него наредби. Изпълнени са строителни дейности, по издадено строително разрешение № 67/01.12.2008 г., влязло в сила на 20.12.2008 г. Строителството се изпълнява по договор с изпълнител „КРИС - МТ" ООД гр. Мадан, избран след проведена обществена поръчка. По изпълнението на целия обект няма констатирани нарушения от одитни и други компетентни органи, както и констатирани нарушения при възлагане на обществената поръчка и нарушения в строителния процес.      

   Финансовата подкрепа на Европейския съюз за проектните дейности на община Златоград е в размер на 450 383.37 евро, като помощта на Европейския фонд за регионално развитие е 382 825.86 евро, а националното съфинансиране -67 557.51 евро.      

Гръцкият ни партньор ще получи финансова помощ, в рамките на проекта, за изпълнение на мерки за подобряване на безопасността на пътя от кръстовището на минералните бани в Термес, край село Кидари, до ГКПП Златоград. Проектните дейности на община Чепеларе са реконструкция на улици „Рожен", „Люляк" и „Ропотамо" в гр. Чепеларе. Финансовата подкрепа на Европейския съюз за проектните дейности на община Чепеларе е в размер на 828 857,54 евро, като помощта на Европейския фонд за регионално развитие е 704 528,91 евро, а националното съфинансиране -124 328,63 евро