Новини

Екип учени от МГИ „налучка” дозировката на диоксида в обогатителната фабрика

четвъртък, 24 януари 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Както отбелязахме преди няколко броя, когато публикувахме интервюто с един от изпълнителните директори на „Горубсо-Златоград”, Ружа Бодурова, само трийсетина човека движат цялото производство по обогатяването на рудата в Ермореченската фабрика. От които пет са жените. От тях именно е резултатът, така че по 14 500 т руда за месец да преработва фабриката в момента. Или по 150-160 хил. т годишно.

Началникът на фабриката е Митко Дамянов, който веднага след минния техникум през 1967 г. постъпва на работа тук. Инженер Божидар Кисьов миналата година е завършил МГИ, във фабриката е едва от началото на тази година. Тук е и младия геолог инж. Здравко Златков, който е с образование от ВИАС, започнал като маркшайдер в рудник, сега отговаря за химическите процеси по извличането на металите.

Дамянов е минал по цялата стълбица на йерархията на фабриката и от 1999 г. е неин шеф. Той споделя как с проф. Иван Мишков от МГИ и доц. Ирен Григорова разработват реагенти, които могат да потискат и намаляват съдържанието на силициевия диоксид. Именно наличието на това съединение е било пречка продукцията на нашата фабрика да отива за преработка в Пловдивското КЦМ дълго време.

Резултатите от упоритата им работа са готови през 2010 г. – налучкано е състоянието за най-точната дозировка от силициев диоксид.Може би и затова зад стената на хвостохранилището плуват риби - показателят за кислород е достатъчен, за да има живот във водата. Според Дамянов150-200 метра огледална повърхност са необходими, за да се разграждат всички вещества в хвоста, който сега е напълно безопасно техническо съоръжение. Което, разбира се, не означава, че не трябва да бъде наблюдавано и надграждано…

 

(Бр. 21/2012 на „Златоградски вестник”)