Новини

След маса усвоени милиони, депото в Мадан пак под въпрос

Tuesday, 22 January 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Определеното за регионално депо за твърди битови отпадъци в Мадан за трите общини, заедно със Златоград и Неделино, от 2-3 години вече е препълнено и няма място за повече складиране, оплакаха се наскоро властите в Мадан.Сметището е „регионално” от месец юли 2006 г. и е с общ обем 133 х. куб.м. Преди време Мадан спечелва проект за разширението му на стойност 512 335 лв. и е изпълнен без забележки от управляващия орган. Неговата разработка предвижда 25-годишна експлоатация. Четвъртият етап – актуализацията му, пък е реализирана с безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за 220 775 лв., като е осигурен допълнителен обем от 16 100 м3. Обектът е въведен в експлоатация с разрешение от 8 декември 2010 г. на държавна приемателна комисия и съгласно Решение от август 2011 на УС на ПУДООС, отново е отпусната безвъзмездна финансова помощ – този път в размер на 5 630 764 лв. Има обаче още един проблем - през декември 2006 г. под ръководството на председателя на ОбС Хайри Садъков, се приема решение, с което придобилото статут на регионално сметището в Мадан, става от публична в частна общинска собственост.

През септември 2011 г. в ОбС постъпва докладна записка за нова промяна на собствеността на депото  - от частна отново да стане публична общинска. Такова решение обаче и до днес не се приема, тъй като за него гласуват „за” само четирима от общинските съветници. Което е проблем за усвояването на цитираните по-горе над 5.5 млн. лв. И сега регионалното депо за твърди битови отпадъци в Мадан, отдавна изчерпало капацитета си, е една голяма въпросителна за екологичната обстановка в цели три общини. Още повече, че на територията на депото няма повече свободни площи.

 

(Бр. 20/2012 на „Златоградски вестик”)