Новини

Неделино въвежда електронна система за управление на документи

Monday, 21 January 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

Над 141.6 млн. лв. субсидия от европейската Програма за развитие на селските райони ще получат няколко общини в страната. Средствата се дават за развитие на еко туризма, изграждане на велоалеи, спортни игрища, ремонт на читалища, на улици и осветление. Това стана възможно, след като Държавен фонд „Земеделие” одобри финансирането на 91 предложени проекта по програмата. Средствата са от скорошното преразпределяне на нейния бюджет, при което от мерки, към които няма интерес, бяха прехвърлени средства към по-атрактивните мерки за насърчаване на туристическите дейности, за обновяване и развитие на населените места и др.

Най-много пари – над 109 млн. лв., отиват за „основни услуги на населението”, с част от които съседната община Неделино ще въведе електронна система за управление на документи във всички населени места на общината. Освен това на Неделино се дават още 215 000 лв. за подготовка за енергийна ефективност в училище „Св. св. Кирил и Методий“. За община Златоград са предназначени 220 000 лв. за изграждане на подпорни стени и аварийно укрепване на бреговете на реки, канализация на населени места и др.

 

(Бр. 20/2012 на „Златоградски вестник”)