Новини

Наши ученици с успехи от конкурс за Балканската война

петък, 18 януари 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Националния комитет за честване 100 години от Балканската война, със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката,определи комисия, която прегледа и класира представените материали за участие в националния конкурс за ученическо творчество на тема “Балканската война 1912–1913 г. – война освободителна“. В мотивировката си към класирането комисията подчертава, че авторите са подходили отговорно към темата, с положително детайлизиране на основния проблем на войната - дипломатическата подготовка и създаването на Съюз на балканските народи за воденето й, подготовка и действие на въоръжените сили – в т. ч. сухопътни войски, ВМС, ВВС, ролята на военното командване, героизмът на воинския състав, въоръжението, отделни бойни сражения, действия на отделни полкове, действията на Македоно-Одринското опълчение, на отделната арменска рота и др.

Извършена е проучвателска работа, направени са верни анализи на фактите и събитията, стилът е разчупен и индивидуален, се казва в анализа на министерството. Направени са колективни разкази за войната, под ръководството на учителите общата тема е разработена от учениците в отделен клас , като всеки ученик е развил отделна подтема. Някои ученици участват с два реферата. Почти всички разработки са придружени с презентации, CD и много снимки. В другите жанрове - есета, разкази, очерци, интервюта и др., преобладава творческото мислене. Есетата са структурирани, спазвайки есеистичния жанр. Тяхната сила е в индивидуалните способности на учениците, в последователния разказ на фактите, направен на основата на личното присъствие и мнение на авторите, на техните таланти. Есетата въздействат емоционално на читателя чрез увлекателния стил и богат речник.

Извършена е сериозна проучвателска и събирателска работа - писма от фронта, схеми на бойните действия, текстове и снимки, полкови маршове, лични вещи. Разтворени са семейните архиви, развита е родовата памет, направени са верни изводи за силата на родолюбието. Големият брой на участниците в националния конкурс, изразената гражданска позиция, огромната организаторска и творческа работа, показват националното значение на основните идеи на темата за Балканската война от 1912-1913 г. като война „освободителна “. В класирането можем да откроим следното.

При разработването на реферати по темата при ученици от ІХ- ХІІ клас 

Първо място заемат

…Валентина Вунцова  - ХІ клас, СОУ ”Антим І”-Златоград, ръководител-консултант Т. Топчиева; Кристия Мизова - ХІ клас, СОУ ”Антим І”-Златоград, ръководител-консултант Жанет Капитанова.; Петя Георгиева - ХІ клас, СОУ ”Антим І”, гр. Златоград, ръководител-консултант Т. Топчиева.

Второ място заемат 

…Румяна Миткова Маринова - ХІ клас, СОУ ”Антим І”-Златоград, ръководител-консултант Жанет Капитанова.

Като отлични, с оригинален подход, са определени композициите с перо, туш и черен молив

…Емилиана Божидарова Ушилова - ХІ клас, СОУ ”Антим І”-Златоград, ръководител-консултант Жанет Капитанова.

 

(Бр. 20/2012 на „Златоградски вестник”)