Новини

Две награди за Златоград по повод Деня на будителите

Thursday, 17 January 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
  

. В новата сграда на СОУ "Христо Ботев" в гр. Съединение, министър председателят на България Бойко Борисов и министърът на образованието Сергей Игнатов връчиха на осем преподаватели от различни училища в България наградата "Константин Величков", която се присъжда за постигнати високи резултати в професионалната дейност и за принос в развитието на българското образование.

В категорията „Възпитателна дейност, работа с родителите и извънкласни занимания”, наградата получава и Румен Ушев учител по физическо възпитание и спорт в СОУ "Антим І"-Златоград.

 

. Читалищната библиотека в Златоград спечели първа награда в категория „е-достъп” на конкурс, проведен в навечерието на Деня на народните будители.

Това бе обявено на национален форум, организиран по „Програма Глобални библиотеки”. Зам.-министърът на културата Георги Стоев приветства участниците от цялата страна, а Мария Златарева – ръководител на ПРООН за България заяви, че основното предизвикателство пред нас сега е да направим библиотечната мрежа „видима” и да покажем нейния голям потенциал за държавни институции, общини, граждански организации и бизнес.

 

(Бр. 20/2012 на „Златоградски вестник”)