Новини

След кризата, в „Горубсо-Мадан” очакват 70 хил. т. добив руда годишно

петък, 04 януари 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

+ От следващата година започва работа рудник „Върба-Батанци”, 13 млн. евро е кредитът за подготовката на пускането му

 

 

На над 50 хил. лв. възлизат ремонтните работи в „социалния” сектор на рудник “Крушев дол”, съобщи наскоро новият директор на “Горубсо-Мадан” инж. Сергей Атанасов. Той  ръководи дружеството от няколко месеца и казва още, че подобен ремонт започва скоро и на рудник “Петровица”. Според него целта на новите собственици след решената отскоро криза тук, е работниците да имат по-добри битови условия, въпреки че не може всичко да се подобри набързо. Като цяло, инвестиционната програма за фирмата възлиза на близо 3 млн. лв. - ще се прокарват нови проходки както на рудник “Петровица”, така и на рудник “Крушев дол”. Целта, разбира се, е да се завиши производителността на труда, а оттам и приходите. Така ще има шанс за увеличаване на работните заплати, за инвестиране в нови машини, за повишаване на производителността. Взет е 13 млн. евро кредит, който в голямата си част ще отиде за инвестиции в новия рудник “Върба-Батанци”. Той трябва да заработи от началото на 2013 г. В Мадан искат до края на годината да бъдат назначени още хора по подземната част в производството - ангажираните досега се занимават главно с възстановяване на подемната машина и в административно-битовия комплекс. Средната брутна заплата тук се е покачила - за месец август тя е хиляда лева, макар че има и миньори с по 2400 лв. Трябва още да се подготвят шахтата и травербана на “Върба-Рудозем”, както и да се подготвят пречиствателните съоръжения за отпадни води в рудника. Дълбочината на шахтата, която вече е прокарана и от която ще се добива руда, е 400 м. Затова ще трябва да се назначат нови работници при всички случаи - между 50 и 100 човека, казва Атанасов. Защото в перспектива ще се стигне и до другата шахта, която пък е на 700 м. дълбочина. Тя е нова, удълбавана от “Минстрой” през 1995-1996 г., но от нея не е добивано, тъй като рудникът е затапен през 1998 г.  Разчетите обаче са от рудник “Върба” да се добива 70 хил. т. руда годишно. Прогнозното сумарно съдържание на метала се очаква да е над 5.5%, докато сега средното и на двата рудника - “Крушев дол” и “Петровица”, е 4-5%. Освен това, както още твърди Атанасов, “Горубсо-Мадан” вече е изплатило дължимите 9 млн. лв. на държавата - оказало се, че екссобственикът Валентин Захариев не е плащал данъци и осигуровки от 2008 г. насам. А заради тези задължения са начислявани по 3700 лв. лихва на ден.

 

(Бр. 19/2012 на „Златоградски вестник”)