Новини

4 млн. лв. отпуснал ПУДОС за сондаж в Ерморечието

понеделник, 17 декември 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

Безвъзмездна сума в размер на 3 990 324 лв. е отпуснал на Златоград със свое решение управителният съвет на Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда. Тя ще бъде за изграждане на сондаж с дълбочина 860 м водовземно съоръжение над геотермалния водоизточник там. И е поредна стъпка към осъществяване на дългогодишната идея за оползотворяване на минералната вода от Ермореченския район чрез довеждането й в Златоград.

Това става след решението на ОбС от юли т. г., с което се възлага на кмета да внесе документация и искане в ПУДОС за финансиране на първия етап от сондажа.

Напомняме, че става въпрос за проект, за който имаше „първа копка” по времето на Станишев, после спрян от Борисов за коригирането му, а наскоро стана известно, че старият дебит от 10 л/сек. вече е увеличен на 27 л/сек. – факт, който поставя под съмнение възможността за усвояването й, тъй като с проекта се предвижда отоплението на едва осем общински сгради при огромно количество вода, което ще дойде. Затова освен балнеолечение и отопление на въпросните сгради, общината трябва да мисли за целогодишно оранжерийно производство в Златоград и площите в Старцево, а също така да се включи и отопление на цели квартали на по-късен етап.

Не е ясно, освен това, защо на срещата с ротарианци по проблема наскоро, не се предложи възможността Старцево и съседно Неделино да бъдат включени като ползватели на водата от Ерма река.

 

(Бр. 18/2012 на „Златоградски вестник”)