Новини

Сградата на „Пирийца” продължава да тъне в безстопанственост

петък, 14 декември 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
     

От края на месец март, когато е взето решението на ОбС за продажба на земята и сградата в местността „Пирийца”, до днес все още не е открита процедура за провеждане на открит търг, макар че т. 5 от въпросното решение, дори да не посочва срок, гласи именно това – упълномощава кмета да открие процедурата за публичното оповестяване и провеждане на търга.

Предишния състав на ОбС, основните играчи на който са и в новия, не позволи на Янчев да продава едрите общински имоти, въпреки че бяха записани като евентуален приход за предишния бюджет на общината. Още по-преди това обаче, такъв търг бе организиран, но не се яви купувач.

Целият имот, ведно със застроена четириетажна масивна стоманобетонна сграда, е с площ 2629 кв.м., а само застроената площ е 698 кв.м. Сега за продажбата на поземления имот общината е определила първоначална продажна цена 28 700 лв., а сградата е с продажна цена 244 300 лв. без ДДС.

Поради красивото местонахождение на този общински имот, съдбата му е спрягана да бъде ту захранено с минералната вода от Ерма река и да се ползва като социален дом за самотни възрастни хора, ту да бъде поет за стопанисване от фондация за лечение на хора от наркотични зависимости. Засега обаче е подложен единствено на разрушение и безстопанственост, без видим хоризонт за бъдещото му стопанисване.

 

(Бр. 18/2012 на „Златоградски вестник”)