Новини

Българо-унгарски проект на гимназията отличен за качествено изпълнение

Tuesday, 11 December 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

Под егидата на Центъра за развитие на човешките ресурси, през втората половина на септември в Казанлък се проведоха „Дни на програмата „Коменски”, секторна програма „Учене през целия живот ”.

Тук се проведе и работна среща за въздействието и резултатите от реализираните проекти, валоризационна конференция с представяне на отличени проекти в периода 2007-2012 г. и обучение по европейска платформа за сътрудничество между учители.

Проектът на СОУ „Антим I”-Златоград с наименование „Към нови брегове - Родопите и Трансданубия”, реализиран в партньорство с унгарското училище от Веспрем, бе единствения за двустранно партньорство и беше отличен за цялостно качествено изпълнение от директора на Центъра Митко Шолев. Секторна програма „Коменски” целеше повишаване качеството на образование в българските училища, както и засилване на европейските измерения в училищния живот чрез развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение.

Елена Кирева

 

(Бр. 18/2012 на „Златоградски вестник”)