Новини

2 млн. лв. е годишната инвестиция на „Горубсо-Златоград” в производството

понеделник, 03 декември 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Работниците започват работа с 600-700 лв. по щат, но заплатите им стигат до 4 хил. лв.; 57 са жените работнички във фирмата  

 

 

„Горубсо-Златоград” е дружеството, поело предимно мъжката работна ръка в общината. В него работят 400 човека - 350 са подземните работници, а 50 души останалите. Предприятието всяка година прави инженерен проект, който е на база на концесионните договори, подписани за 35 години, обяснява ни един от изпълнителните директори тук Ружа Бодурова. През 2012 тече деветата година от 35-те и до края й от трите участъка на рудниците Южна Петровица (Гюдюрска), Андроу и Мързян ще бъдат добити 150-160 хил. т руда. В намерението на фирмата е да иска концесия и за рудниците Шахоница и Печинско.  От споменатите участъци рудата се извозва до приемния бункер на флотационната фабрика в Ерма река, където се преработва, а концентратът се извозва до КЦМ-Пловдив. Във флотацията се работи на една смяна, петдневна работна седмица, а заетите тук са 35 човека, които на ден преработват до 800 т руда. Две мелници работят във фабриката, в неделя задължително се правят ремонтите.

Според Бодурова, с нито един ден досега не са закъснявали заплатите в Горубсо. Дори когато преди време паднали цените на металите на Лондонската борса, където се приема продукцията им, фирмата не е забавила нито с ден заплатите на хората. „Това е така, защото сме попаднали на добър собственик като Николай Вълканов”, казва тя, усмихвайки се… Средната работна заплата като цяло е 1100-1200 лв., при миньорите най-ниската е 600-700 лв. С толкова започват по щат и току-що наетите на работа. Оттам нагоре - колкото си заработят, стигат и до 4000 лв., уточнява Бодурова. За термалните води казва, че са безценното богатство на Златоград и за разглеждания от дълго време проект търгът е бил спечелен от “Минстрой холдинг”. Поради проблеми в самия проект, обаче, се наложило да го спрат. Сега грешките са отстранени и “Минстрой холдинг” отново ще бъде изпълнителят. “Горубсо-Златоград” непрекъснато инвестира в производството си след отварянето на рудниците от ликвидацията, информира директорката. Всяка година това са 2 млн. лв., включително и през т. г. Прави се инвестиционна програма, която се одобрява от Вълканов, и се следва последователно. Инвестицията засяга производствените мощности в дружеството - от пробивна до извозна техника, от пистолети до вагони и крепери. Нова техника се доставя и във фабриката. Поетапно изцяло се сменя оборудването в минното производство.

От миналата година “Горубсо -Златоград” разшири шахта “Мързян”, която сега е отводнена и в нея са прокарани два нови хоризонта. От месец април на т. г. от тях вече има редовен добив. Като казваме, че “Горубсо-Златоград” е поело мъжката работна сила в общината, не може да не се каже, че тук работят и жени - геологът е жена, маркшайдерката и химик-лаборантът - също. 57 са жените във фирмата, в това число и в администрацията. „Смея да твърдя, че имаме най-добрата социална политика в България - работниците получават безплатно работно облекло, транспорт и безплатна храна, - казва Бодурова. - Работим на трисменен непрекъснат режим и преди да слезе в рудника, работникът се храни с първо, второ и трето. За влизане в рудника му се дава сандвич - за междинна закуска. След излизане, смяната отново се храни с първо,.второ и трето ядене. Когато предприятието беше държавно, хлябът и безалкохолното се плащаха от работниците. Сега работникът не плаща нищо за храна. Баните също работят, топлата вода там е задължителна. Работниците са застраховани както със задължителната за трудова злополука застраховка, така и с “Отговорност на работодателя”, която е по желание на собственика”. 

 

(Бр. 17/2012 на „Златоградски вестник”)