Новини

Още за дивотиите на „Янчев&Со” ООД

сряда, 28 ноември 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Отглас по повод: „По заповед на „общинския идиот”, в Златоград кипи безсмислен труд” (Бр. 14/2012 на ЗВ)  

 

 

. За безумието на местните управници, граници няма. Наистина е без предел човешката глупост и подкрепата на местни идиоти за нея… Колко жалко за България и за нейните малко останали красиви градчета като Златоград!

Маги Николова

София

 

. Каквооо? Леле, защо е всичко това? Тези продажници ще унищожат всичко, все с просташките си благовидни намерения… Ужас!

Нели Караджова

София

 

(Бр. 17/2012 на „Златоградски вестник”)